Thứ 210212019

Một Giá Trị Một Niềm Tin

Tài liệu ĐHCĐ 2014

TAILIEU Thông tin về ĐHCĐ Quý Cổ Đông có thể theo dõi trực tiếp trên Website Nhà Bè www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ Chức hành Chánh 08.54122499

 
Thư mời tham dự ĐHCĐ 2014 Tải về
Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2014 Tải về
Chương trình ĐHCĐ 2014 Tải về
Thể lệ làm việc và biểu quyết Tải về
Báo cáo hoạt động SXKD 2013 Tải về
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 Tải về
Báo cáo của BKS 2013 Tải về
Báo cáo kiểm toán 2013 Tải về
Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ Tải về
Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT Tải về
Sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS Tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014  Tải về
Tờ trình miễn nhiệm  thành viên HĐQT, BKS Tải về
Tờ trình thay đổi số lượng  thành viên HĐQT Tải về
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Tải về
Quy chế đề cử ứng cử thành viên HĐQT Tải về
Mẫu đơn xin ứng cử đề cử HĐQT Tải về
Quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS  Tải về
Mẫu đơn xin đề cử, ứng cử thành viên BKS Tải về
Mẫu sơ yếu lý lịch Tải về
Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT  Tải về
Thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS Tải về
Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS 2014 Tải về

Thông tin được cung cấp từ Phòng TCHC

Thăm dò ý kiến

Tác hại thất thoát nước là gì?

Thất thoát nước là thất thoát tiền - 18.8%
Thất thoát nước làm tăng giá thành sản xuất - 5.9%
Thất thoát nước làm giảm tài nguyên nước - 7.9%
Gây tổn hại cho các công trình hạ tầng - 0%
Tất cả các ý kiến trên - 67.3%

Tổng bình chọn: 101
The voting for this poll has ended on: 30 04 2014 - 00:00
  • Tin mới nhất

  • Xem nhiều