Thứ 207132020

Một Giá Trị Một Niềm Tin

Back Bạn đang ở trang: Trang Chủ Cổ đông Cổ đông thường niên Công bố thông tin khác
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè công bố thông tin Quyết định của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 18
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ 2020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 17
Công bố thông tin về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 16
Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu: ông Lý Thành Tài - Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đăng ký giao dịch cổ phiếu NBW.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP LẦN THỨ 15
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III/2019
Công bố thông tin về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Nghị quyết phiên họp thứ 13 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu - ông Lý Thành Tài - Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đăng ký giao dịch cổ phiếu NBW
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018
Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công bố thông tin về việc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2017
Công bố thông tin về kết luận thanh tra thuế
Công bố thông tin - Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2018
Công bố thông tin về giao dịch với Người có liên quan
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017
Công bố thông tin về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Công bố thông tin bất thường
Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Công bố thông tin về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Công bố thông tin về việc HNX chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (mã cổ phiếu NBW)
Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán Trưởng Công ty
Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016
Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Công bố thông tin thay đổi nhân sự
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Quy chế quản trị công ty
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự
Công bố thông tin về Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016
Thông báo của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh về kết quả giao dịch cổ phiếu NBW
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu
Thông báo về việc Ông Diệp Phú Vinh không còn thành viên HĐQT
Thông báo về giao dịch của cổ đông lớn
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thông báo giao dịch cổ phiếu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu
Đơn Xin Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần
Thông báo về việc chia cổ tức 2015
Công bố thông tin về thay đổi thành viên Ban Kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị theo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2016
Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
Công bố thông tin về thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị - Ông Bùi Việt
Công bố thông tin về thay đổi thành viên Ban Kiểm soát
Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2015 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Thông báo về việc chia cổ tức 2014
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2014
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn điều chỉnh người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Giải trình báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo kiểm toán 2014
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015
Công bố nghị quyết họp HĐQT lần 9
Công bố đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
Thông báo về việc chia cổ tức 2013
Công bố thông tin về thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014
Công bố thông tin về việc điều chỉnh chỉ tiêu SXKD năm 2013
Công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - cổ đông: Lê Đình Sĩ
Thông báo về việc chia cổ tức 2012
Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2012
Báo cáo kiểm toán 2012
Báo cáo kiểm toán 2012
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 Tháng)
Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - cổ đông: Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Minh Nhật
Nghị quyết thành lập chi nhánh Cty CPCN Nhà Bè - Xí nghiệp nước tinh khiết Sawanew
VFM Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thăm dò ý kiến

Tác hại thất thoát nước là gì?

Thất thoát nước là thất thoát tiền - 18.8%
Thất thoát nước làm tăng giá thành sản xuất - 5.9%
Thất thoát nước làm giảm tài nguyên nước - 7.9%
Gây tổn hại cho các công trình hạ tầng - 0%
Tất cả các ý kiến trên - 67.3%

Tổng bình chọn: 101
The voting for this poll has ended on: 30 04 2014 - 00:00
  • Tin mới nhất

  • Xem nhiều

 

Book ReviewĐịa chỉ: 1179, đường Nguyễn Văn Linh,
khu phố 4 P. Tân Phong - Q.7 - TPHCM
ĐT: Hotline 19001210 -Fax: 08.5412.2500
Website: www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.